Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

People Doing business - Zdjęcie:Ilja C. Hendel
Zdjęcie: Ilja C. Hendel

Prowadzenie działalności gospodarczej w Norwegii

Istnieje wiele powodów przemawiających za prowadzeniem działalności gospodarczej w Norwegii - takich jak wysoki poziom edukacji i wydajności oraz ugruntowana kultura promowania innowacyjnych rozwiązań. Norwegia posiada jedną z najsilniejszych gospodarek na świecie. Znaczną uwagę przykłada się do poszerzania wiedzy, innowacyjności, nowoczesnych technologii oraz zrównoważonego rozwoju sektora biznesowego.

Norwegia jest światowym liderem w branży morskiej, energetycznej, wydobycia ropy naftowej i gazu a także owoców morza. Firmy działające w innych sektorach również doskonale sobie radzą. Powstaje wiele klastrów technologicznych, takich jak Medtech, FinTec czy Edtech.

Norweskie klastry technologiczne oraz centra innowacyjności służą zagranicznym firmom swoją specjalistyczną wiedzą, odpowiednimi sieciami kontaktów i możliwością nawiązania współpracy z potencjalnymi partnerami.

Założenie działalności gospodarczej w Norwegii jest bardzo proste. Potwierdzeniem tego faktu jest szóste miejsce, jakie Norwegia zajęła w rankingu „Łatwość prowadzenia działalności 2016”. Innymi słowy Norwegia jest niezwykle interesującym krajem - zarówno dla spółek cieszących się ugruntowaną pozycją rynkową, jak i dla start-upów.

Dowiedz się więcej o korzyściach związanych z prowadzeniem działalności i inwestowaniem w Norwegii: Inwestuj w Norwegii.

Regionalne możliwości prowadzenia działalności gospodarczej: OsloBergenStavanger.