pass

Forsinkelser i passproduksjon sommeren 2022/Opóźnienia w produkcji paszportów lato 2022 r.

(Informacja w j. polskim poniżej)
 
Det meldes om forsinkelser i passproduksjon på grunn av råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Vi ber derfor søkere som har dobbelt statsborgerskap og allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke er i akutt behov for pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022.
 
- - -
 
Informujemy o opóźnieniach w produkcji paszportów z powodu niedoborów surowców i zmniejszonej zdolności produkcyjnej. Uprzejmie prosimy wnioskodawców posiadających podwójne obywatelstwo i posiadających już paszport innego kraju, którzy nie potrzebują go w trybie pilnym, aby poczekali ze swoim wnioskiem do jesieni 2022 roku.