Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Flyvninger til Norge/Flights to Norway

For English, see below

 

Det polske flyselskapet LOT tilbyr flyvninger mellom Warszawa og Oslo/Bergen denne uken. For å forsikre seg om at de reisende har rett til å komme inn i Norge, har de bedt om at interesserte melder seg per epost til ambassaden. Ambassaden gjør oppmerksom på at vår rolle kun er å bekrefte at personer vil kunne reise inn i Norge. Øvrige spørsmål, inkludert om pris, må tas med LOT. Dersom du må reise til Warszawa for å fly til Norge, regnes dette som nødvendig reise når du kan vise flybilletten.  

 

Bestilling

Alle som er interesserte bes sende en epost til ambassaden ([email protected]) med fullt navn, telefonnummer, epost og fødselsdato. For å lette vårt arbeid ber vi om at dette sendes inn på følgende måte:

Kari Nordmann

+47 12345678

[email protected]

DDMMÅÅ

 

Vi vil deretter sjekke at du vil slippe inn i Norge (dvs. har statsborgerskap eller folkeregistrert adresse) og videreformidle til LOT, som så tar direkte kontakt med den enkelte. De har stor pågang og vi gjør oppmerksom på at dette kan ta noe tid. Ambassaden understreker at vi ikke har mulighet til å ta imot ønsker om flybillett pr telefon.

 

Flights to Norway

LOT offers flights between Warsaw and Oslo/Bergen this week. In order to ensure that only people who will be allowed to enter Norway use these flights, they have asked that those interested register by sending an email the embassy. The embassy would like to underline that our role only is to verify that the person(s) travelling will be allowed to enter Norway. All other questions, including price, should be discussed with LOT. If you need to travel to Warsaw to catch your flight, your flight ticket will be proof that your journey is necessary.

 

Booking

Anyone interested in booking tickets are asked to send an email to ([email protected]) with your name, phone number, email and date of birth. In order to ease our work we kindly ask to send this information in the following format:

Jane Smith

+48 123456789

[email protected]

DDMMYY

 

The embassy will then verify whether you have the right to enter Norway (that you are a citizen or have a registered address) and pass this information on to LOT. They will then contact you in order to make the booking. LOT are handling many requests, so this will take some time. The Embassy will not handle requests for tickets by phone.