Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Zmienione godziny pracy/ ambassadens nye åpningstider

UWAGA: Z powodu koronawirusa Ambasada ograniczyła liczbę personelu i skróciła czas pracy: 10.00 – 14.00 od pon. do piątku. OBS: Grunnet utbruddet av koronaviruset har ambassaden redusert bemanning og åpningstid: mandag – fredag 10:00 – 14:00. Konsulaty we Wroclawiu, Krakowie, Szczecinie oraz Gdyni przyjmują zapytania wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową w standardowych godzinach pracy. Konsulatene i Wroclaw, Krakow, Szczecin og Gdynia tar av smittehensyn ikke imot besøkende, men kan kontaktes per telefon eller epost innenfor vanlig åpningstid.

  1. Powyższe środki służą ciągłości w zapewnianiu przez nas usług konsularnych i publicznych. Początkowo okres ten będzie obowiązywał od 13 marca do 9 kwietnia. Następnie zostanie przeprowadzona nowa ocena sytuacji.

Dette for å sikre at vi kan opprettholde konsulær- og publikumstjenester. I første omgang gjelder dette perioden 13. mars til og med 9.april. Deretter vil det blir tatt en ny vurdering.