Midlertidig stilling som lokalt ansatt rådgiver (politikk/økonomi)

Ved Den norske ambassaden i Warszawa er det ledig en ny 100 % stilling som midlertidig lokalt ansatt rådgiver i ett år, for tiltredelse snarest.

Den norske ambassaden i Warszawa har som mål å styrke de bilaterale forbindelsene mellom Norge og Polen samt bistå i konsulære saker. Polen er en viktig samarbeidspartner for Norge i Europa og største mottaker av EØS-midlene. Ambassaden har 21 ansatte, syv er utsendte diplomater fra Norge og 14 er lokalt ansatte med polsk eller norsk bakgrunn og arbeidsspråk er norsk, polsk og engelsk.

Ambassaden søker nå en lokalt ansatt polskspråklig rådgiver til en midlertidig stilling for 1 år, med mulighet for forlengelse. Oppgavene vil særlig være knyttet til ambassadens politiske og økonomiske rapportering, med informasjonsinnhenting og analyser som viktige elementer. I tillegg vil man også delta i ambassadens arbeid med næringsfremme, kultur og sosiale medier.

Stillingen byr på selvstendige og varierte arbeidsoppgaver i et spennende miljø.

Arbeidsoppgaver:

 • Informasjonsinnhenting og analyse, særlig knyttet til polsk politikk/økonomi/samfunnsutvikling
 • Rapportering, både sammen med øvrige ansatte og på egen hånd
 • Andre oppgaver/ansvarsområder kan tillegges stillingen ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning – gjerne innen samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag, (f.eks. jus, statsvitenskap, historie, økonomi)
 • Erfaring fra analysearbeid og informasjonsinnhenting er en fordel
 • Kunnskap om og interesse for politikk, økonomi og generell samfunnsutvikling i Polen
 • I tillegg til polsk kreves også gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Gode kunnskaper, muntlig og skriftlig, i ett av de skandinaviske språkene tillegges vekt
 • God skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og analytisk, med god vurderingsevne
 • Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet
 • Initiativrik og selvstendig og med gode samarbeidsegenskaper
 • Kontaktskapende evner

Ambassaden tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser etter lokale forhold, hyggelige kollegaer og et inkluderende arbeidsmiljø. 

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til ministerråd (nestleder) Tale Kandal (tka@mfa.no). Søknad med CV, vitnemål og attester sendes pr. e-post til emb.warsaw@mfa.no.

Søknadsfrist: 4. juni 2018