Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Przyjazne kąciki

Więzienie nie jest miejscem dla dziecka, ale to jednocześnie jedyne miejsce, w którym dziecko osadzonej osoby może spotkać się i spędzić trochę czasu ze swoim rodzicem. Około 800 000 dzieci w Europie i 47 000 w Polsce oddzielonych od rodziców z powodu odbywania przez nich kary pozbawienia wolności.

Dzieci osadzonych często doświadczają trudności emocjonalnych i społecznych związanych z pobytem rodzica w więzieniu. Więź rodzic-dziecko zostaje zakłócona lub zerwana. Dzieci mogą być też narażone na wykluczenie społeczne, dyskryminację i wstyd.

Większość obiektów karnych posiada duże sale odwiedzin współdzielone pomiędzy wieloma więźniami i ich rodzinami, ograniczające bliskość rodzica i dziecka.

Stworzenie miejsc przyjaznych dzieciom, kącików widzeń, które poprawiają odbiór więzienia przez dziecko są kluczowe w celu zapewniania większego komfortu w tej trudnej dla niego sytuacji. Ważne jest stworzenie miłej atmosfery i warunków jak najbardziej zbliżonych do normalności. Zmiana otoczenia na bardziej przyjazne dla dzieci, dające poczucie normalności może zmniejszyć presję i towarzyszący tej sytuacji stres oraz pozytywnie wpłynąć zarówno na zachowanie dziecka jak i rodzica.

Jednocześnie, utrzymywanie kontaktu z rodziną i odbudowywanie stosunków rodzinnych może być czynnikiem decydującym o właściwym procesie resocjalizacji i pomyślnym powrocie do społeczeństwa. Wspieranie utrzymania więzi rodzinnych podczas odbywania kary, może także przyczynić się do łatwiejszego dostosowania się do życia po wyjściu osadzonego na wolność oraz stanowić zachętę do niepopełnienia przez niego kolejnego przestępstwa.

Dzięki wsparciu z #funduszenorweskie, polski Centralny Zarząd Służby Więziennej stworzył przyjazne kąciki widzeń w 178 więzieniach i aresztach na terenie całego kraju. Przestrzeń dla dzieci została wyposażona w zabawki, przytulanki, książki, zestawy do rysowania. Ściany ozdobiono dekoracyjnymi tapetami z animowanymi motywami, podłogi wyłożono miękkimi wykładzinami, wstawiono także kolorowe mebelki. Dzięki temu dziecko może z rodzicem swobodnie porozmawiać, wspólnie malować czy bawić się zabawkami w przestrzenni, która jest dla niego komfortowa i daje poczucie bezpieczeństwa. Przyjazne kąciki łagodzą wyobrażenie dziecka o więzieniu i zapewniają rodzinie poczucie bliskości. Odwiedzanie rodzica w zakładzie karnym, jakkolwiek trudne, pomaga dziecku również zrozumieć, dlaczego jest on z dala od domu.

W ramach projektu norweskiego, Polska Służba Więzienna we współpracy z Norweskim Dyrektoriatem ds. Służby Więziennej przeprowadziła również liczne szkolenia podnoszące kompetencje dla personelu więziennego, jak i szkolenia dla osadzonych rozwijające nowe umiejętności. Wśród nich znalazły się zajęcia z obróbki drewna, cięcia piłą czy utrzymania zielonych powierzchni. Przeprowadzono także szereg szkoleń uzupełniających w zakresie wzmacniania własnej samooceny i radzenia sobie ze złością m.in. poprzez dogoterapię. Jeden ze wspartych projektów miał na celu zwiększenie wykorzystania alternatywnych metod wobec pozbawienia wolności. Wszystkie programy zostały stworzone, aby motywować więźniów do zmiany i ułatwić im adaptację w społeczeństwo po odbyciu wyroku.

Więcej o projektach wspartych z funduszy norweskich w zakresie więziennictwa przeczytać można na http://bit.ly/2r8Ii33