Kunngjøring av stilling som lokalt ansatt assistent/saksbehandler hos Forsvarsattacheen ved ambassaden i Warszawa – søknadsfrist 17. desember 2018

Den norske ambassaden i Warszawa kunngjør herved følgende stilling:Lokalt tilsatt assistent/saksbehandler ved Forsvarsattacheens kontor i Polen (FAWZA). Tilsetting fra 1. februar 2019.

Det gjøres oppmerksom på at det stilles krav til norsk statsborgerskap. Søkeren må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret.

 

Arbeidsområdet i stillingen omfatter i hovedsak:

 

 1. Saksbehandling og generell kontor/administrativ støtte til forsvarsattacheen, herunder:
 • Enkel saksbehandling innen budsjett, regnskap og økonomirapportering
 • Lokal informasjonsforvalter, motta/fordele post og meldinger, arkiv
 • Reise- og besøksadministrasjon, herunder planlegging og koordinering
 • Behandling og videreformidling av diplomatiske klareringer mellom Norge og Polen
 • Kontakt med ulike lokale myndigheter
 1. Støtte forsvarsattacheen i forbindelse med dennes hovedoppgaver, herunder:
 • Innhente og sammenfatte informasjon, blant annet gjennom kildestudier
 • Følge med i lokale nyheter
 • Delta på lokale konferanser
 • Bidra i forbindelse med rapportskriving
 • Ivareta kontoret i forsvarsattacheens fraværArbeidstid: 100 % stilling med fast ansettelse. Kvalifikasjonskravene er minimum 3 års relevant utdanning fra universitet eller høyskole og minimum ett års relevant arbeidserfaring. Annen utdanning og relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning. Stillingen krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Følgende personlige egenskaper kreves:
 • Initiativ og evne til å kunne arbeide selvstendig
 • Ryddighet og evne til å arbeide systematisk
 • Fleksibilitet og evne til kommunikasjon og samarbeid
 • Taktfullhet og integritet

 

Det er ønskelig med erfaring fra stilling med tilsvarende innhold, samt kjennskap til regnskapsarbeid. Sentralt i forsvarsattacheens arbeid er rapportering om forsvars- og sikkerhetspolitikk til hvilket det er ønskelig at assistent kan bidra. Derfor vil god kjennskap til forsvars og sikkerhetspolitikk være sterkt ønskelig. Stillingsinnehaveren må ha god helhetsoversikt, være utadvendt og ha lett for å forholde seg til andre. Det er ønskelig at søkeren behersker polsk.

 

Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater. Lønn og betingelser etter avtale. Opplæring vil bli gitt. Det vil være prøvetid på tre måneder.

 

For nærmere opplysninger om stillingen kan forsvarsattaché Oberst Håkon M Løken kontaktes på telefon 23 95 24 51, mobil +48 885 505 605 eller e-post hakon.loken@mfa.no.

 

Søknad vedlagt CV samt kopier av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 17. desember 2018 til fawza@mfa.no med kopi til fpt.attache@mil.no