Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Karantene ved innreise til Norge/Obowiązkowa kwarantanna dla podróżujących z Polski do Norwegii

Reisende fra Polen til Norge må sitte 10 dager i karantene etter ankomst/Podróżujący z Polski do Norwegii są zobowiązani do odbycia obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny po przybyciu do Norwegii.

(Poniżej informacja w j. polskim)

Situasjonen vurderes fortløpende og kan endre seg. Du finner generelle råd samt informasjon om karanteneregler på Folkehelseinstituttets hjemmeside og helsenorge.no. Informasjon om innreiseregler ligger på UDIs hjemmesider.   

_ _ _

Sytuacja podlega ciągłej ocenie i może ulec zmianie. Zalecenia oraz informacje dotyczące kwarantanny w Norwegii znajdują się na stronie internetowej Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego Folkehelseinstitutt oraz Helsenorge.Informacje dotyczące wjazdu do Norwegii znajdują się na stronie Norweskiego Urzędu ds. Cudzoziemców UDI.