Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Innreise til Norge/Wjazd do Norwegii

Viktig informasjon for reisende fra Polen til Norge/Ważne informacje dla podróżujących z Polski do Norwegii

Oppdatert 07.05.2021/Aktualizacja 07.05.2021

(Poniżej informacja w j. polskim)

Kun norske statsborgere og personer som er fast bosatt kan reise inn i Norge. Personer som har rett til å reise inn i Norge må fortsatt forholde seg til kravene om registrering, testing og karantene. Du finner mer informasjon på regjeringens hjemmeside.

Vi gjør oppmerksom på at situasjonen vurderes fortløpende og kan endre seg.

- - -

Do Norwegii mogą podróżować wyłącznie obywatele Norwegii oraz osoby na stałe zamieszkałe w tym kraju. Osoby, które mają prawo wjazdu do Norwegii, nadal muszą spełniać wymogi dotyczące rejestracji, badań i kwarantanny. Informacje w języku polskim na ten temat można znaleźć na stronie Norweskiego Rządu.

Należy mieć na uwadze, że sytuacja podlega ciągłej ocenie i może ulec zmianie.