Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Informasjon om reise til Norge/Informacje dla podróżujących do Norwegii

(Poniżej informacja w j. polskim)

Fra 15. juli oppheves alle innreiserestriksjoner for reisende fra Polen til Norge. Det er ikke lenger nødvendig med karantene ved ankomst fra Polen til Norge.

Utenriksdepartementet vil ikke lenger fraråde reiser til land og regioner som unntas fra krav om innreisekarantene. Du finner mer informasjon om kriteriene på regjeringen.no. En liste over hvilke land og regioner det tillates reise til og fra vil publiseres på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

_ _ _


Od 15 lipca wszystkie ograniczenia wjazdu dla podróżujących z Polski do Norwegii zostaną zniesione. Kwarantanna po przyjeździe z Polski do Norwegii nie będzie już wymagana.

Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odradza już podróży do krajów i regionów zwolnionych z obowiązku kwarantanny wjazdowej. Więcej informacji na temat kryteriów można znaleźć na regjeringen.no. Lista krajów i regionów, do których podróżowanie jest dozwolone jest dostępna na stronie internetowej Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego Folkehelseinstitutt.