Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

ACF selection

The new Fund Operator for the EEA and Norway Grants 2014-2021 Active Citizens Fund–National in Poland has now been selected.

Polish below

 

The Fund will be managed by the Stefan Batory Foundation, in consortium with Social Innovation and Research “Shipyard” Foundation and the Academy of Civic Organizations Foundation.

 

In December 2017, Iceland, Liechtenstein and Norway have signed new cooperation agreements with Poland under the EEA and Norway Grants 2014-2021. Poland has been allocated €809.3 million to a total of 11 programmes and remains the largest beneficiary country of the EEA and Norway Grants. Cooperation on environment, energy and climate change, as well as research, business and innovation are among the key priorities. Other support areas include local development, justice and home affairs and culture, as well as civil society. Two funds for civil society have been foreseen in Poland: one national (€30 million) and one regional (€23 million).

 

The tender for the selection of the Fund Operator of the Active Citizens Fund-Regional in Poland will soon be launched.

 

For more information please visit www.eeagrants.com

 

**************************************************************************************

 

Wybrany został nowy operator Funduszu na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w Polsce "Active Citizens Fund", w ramach Funduszy Norweskich 2014-2021, na poziomie krajowym . Fundusz będzie zarządzany przez Fundację im. Stefana Batorego w konsorcjum z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" oraz Fundacją Akademii Organizacji Obywatelskich.

W grudniu 2017 r. Islandia, Liechtenstein i Norwegia podpisały nowe umowy o współpracy z Polską w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Polska otrzymała 809,3 mln euro na realizację 11 programów i pozostaje największym krajem-beneficjentem Funduszy Norweskich. Współpraca w zakresie środowiska, energii i zmian klimatu, a także badań naukowych, biznesu i innowacji należą do kluczowych obszarów wsparcia. Inne obszary obejmują  również rozwój lokalny, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne oraz kulturę, a także społeczeństwo obywatelskie. W Polsce przewidziano dwa fundusze na rzecz społeczeństwa obywatelskiego: krajowy (30 milionów euro) i regionalny (23 miliony euro).


Więcej informacji można znaleźć na stronie www.eeagrants.org 

Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na wybór Operatora Fudnuszu na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w Polsce "Active Citizens Fund", na poziomie regionalnym.