Utlysning av praktikantplasser vår/ høst 2018

Praktikant

Den norske ambassaden i Warszawa søker studentpraktikanter for våren 2018 og høsten 2018. Søknadsfrist: 13. oktober 2017. Den norske ambassaden i Warszawa har en ledig studentpraktikantplass våren 2018 og en høsten 2018. Søknadsfrist er 13. oktober 2017 for begge praksisplassene, med tiltredelse henholdsvis januar 2018 og juli/august 2018. Oppholdets varighet er inntil 6 måneder.

Polen er et interessant land midt i Europa. Den politiske utviklingen har de senere årene vært preget av reformer og reformforsøk, både innen rettsvesenet, skolevesenet og annet. Med sin størrelse og beliggenhet i Sentral/Øst-Europa spiller Polen en viktig rolle i EU, samtidig som den sittende regjering til en viss grad markerer uenighet overfor EU. Det bilaterale forholdet mellom Norge og Polen er nært og godt og videreutvikles blant annet gjennom EØS-midlene, økende økonomisk og gjennom den store gruppen polakker som bor i Norge samt norske studenter i Polen.  

Praktikantoppholdet gir deg mulighet til å arbeide med disse temaene og observere endringer og utvikling på nært hold. I tillegg får du en enestående mulighet til å bli kjent med hvordan diplomatiet fungerer.

Målet med praktikantordningen er at praktikantene skal få god innsikt i ambassadens daglige virke og utenrikstjenesten generelt. Som praktikant får man derfor svært varierte arbeidsoppgaver, blant annet å bistå i rapportering om politiske og økonomiske forhold i Polen, og om forholdet mellom Norge og Polen. Videre bistand i konsulære saker, samt informasjonsarbeid, tilrettelegging for offisielle besøk, deltakelse på eksterne møter og konferanser, kultursamarbeid samt enkelte administrative arbeidsoppgaver, inkludert IKT. Tidligere studentpraktikanter har blant annet hatt bakgrunn fra økonomi, jus, kultur- og statsvitenskap.

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på følgende:

• generell interesse for politikk, samfunn og samfunnsøkonomiske forhold

• interesse for Polen og regionen inkludert polskkunnskaper

• interesse for arbeidet ved en utenriksstasjon

• god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

• kjennskap til bruk av IKT – og webverktøy

Praktikanten må være norsk statsborger og under utdanning ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden, og ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Praktikantplassen er ikke lønnet, men man mottar et stipend til dekning av bo- og levekostnader. Stipendet fastsettes i forhold til UDs gjeldende satser for levekostnader i landet, og utgjør pr i dag ca. 8 250 NOK pr. mnd. Praktikanten må selv dekke sine reise – og boutgifter.  Det må fremlegges dokumentasjon på medlemskap i norsk folketrygd ved ankomst.

Søknad og CV sendes til emb.warsaw@mfa.no merket «Søknad på praktikantplass» innen 13. oktober 2017. Vennligst spesifiser om søknaden gjelder for våren 2018 eller for høsten 2018. Spørsmål og henvendelser kan rettes til nåværende praktikant Emilia von Rozycki (emilia.joanna.von.rozycki@mfa.no) eller til ministerråd Tale Kandal (tka@mfa.no).