Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Nye nasjonale ID-kort

Fra november 2020 skal det være mulig å søke om nasjonalt ID-kort. Ambassaden vil ikke ha myndighet til å utstede disse. Norske borgere som ønsker å søke om nasjonalt ID-kort må derfor gjøre dette hos politiet i Norge.

Mer informasjon om dette finnes hos politiet.