Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Norskundervisning

Globalskolen

Globalskolen gir nettbasert kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE til norske barn i grunnskolepliktig alder som er bosatt i utlandet. Hvert semester har 15 ukeplaner, og arbeidsomfanget på hver plan skal være minst 90 minutter. Globalskolen har sertifisering fra Utdanningsdirektoratet i Norge til å gi denne typen undervisning. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Globalskolen.

Norgesskolen

Norgesskolen er et tilbud til barn/unge i aldersgruppen 9 – 18 år fra hele verden. Det blir undervist i norsk, samfunnskunnskap og historie – med hovedvekt på norskfaget. Skolen gjennomføres hver sommer i landlige omgivelser i Telemark. Elevene bor på internat på Sagavoll Folkehøgskole og får benytte skolen sine flotte fasiliteter. For mer informasjon besøk Norgesskolen.

Norgesskolen drives av Nordmanns-Forbundet, en verdensomspennende organisasjon hvis formål er å styrke kulturelle og personlige bånd mellom Norge og nordmenn i utlandet, deres etterslekt og norgesvenner i alle land.