Norske tollbestemmelser

tollvesenets nettsider finnes råd om blant annet import av motorkjøretøy, bruk av utenlandsregistrert kjøretøy i Norge, innførsel av flyttegods, innførsel av lystfartøy, inn- og utførsel av våpen og refusjon av moms i Norge ved turistsalg.