Kontantstøtte

Kontantstøtte vil kunne utbetales i enkelte tilfeller ved opphold i et annet EØS-land. Mer informasjon om dette finner du på NAV sine hjemmesider.