Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Gebyrer for konsulære tjenester

Gebyrer for konsulære tjenester er fastsatt av Forskrift om gebyr ved Norges utenriksstasjoner. Utenriksstasjonen kan kun bekrefte rett kopi av norske originaldokumenter, for eksempel norske pass, vitnemål, fødselsattester og bostedsattester. De betales kontant i lokal valuta (Zloty/PLN). Vi gjør oppmerksom på at prisene endrer seg etter valutakursen. Per 01.01.2020 opererer ambassaden med følgende gebyrer:

Pass

Voksen

PLN 250 (NOK 570)

 

Barn under 16 år

PLN 150 (NOK 342)

 

Nødpass (voksen)

PLN 250 (NOK 570)

 

Nødpass (barn)

PLN 150 (NOK 342)

 

 

 

Notarialforretning;

Utstedelse av attester og og bekreftelse av underskrift

 

 

 

PLN 123 (NOK 288)

 

 

 

 

 

Sjøfartssaker

 

PLN 246 (NOK 575)

 

 

 

Økonomisk bistand

Lån eller bistand ved pengeoverføringer

10% av beløpet

Minimum PLN 129 (NOK   300)

 

Maksimum PLN 2144   (NOK 5 000)