Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Gebyrer for konsulære tjenester

Gebyrer for konsulære tjenester er fastsatt av Forskrift om gebyr ved Norges utenriksstasjoner. Utenriksstasjonen kan kun bekrefte rett kopi av norske originaldokumenter, for eksempel norske pass, vitnemål, fødselsattester og bostedsattester. Vi gjør oppmerksom på at prisene endrer seg etter valutakursen. Per 19.10.2020 opererer ambassaden med følgende gebyrer:

Pass

Voksen

PLN 530 (NOK 1290)

 

Barn under 16 år

PLN 315 (NOK 770)

 

Nødpass (voksen)

PLN 700 (NOK 1690)

 

Nødpass (barn)

PLN 700 (NOK 1690)

 

 

 

Notarialforretning;

Utstedelse av attester og og bekreftelse av underskrift

 

 

 

PLN 120 (NOK 288)

 

 

 

 

 

Sjøfartssaker

 

PLN 240 (NOK 575)

 

 

 

Økonomisk bistand

Lån eller bistand ved pengeoverføringer

10% av beløpet

Minimum PLN 125 (NOK   300)

 

Maksimum PLN 2050   (NOK 5 000)