Gebyrer for konsulære tjenester

Gebyrer for konsulære tjenester er fastsatt av Forskrift om gebyr ved Norges utenriksstasjoner. Utenriksstasjonen kan kun bekrefte rett kopi av norske originaldokumenter, for eksempel norske pass, vitnemål, fødselsattester og bostedsattester. De betales kontant i lokal valuta (Zloty/PLN). Vi gjør oppmerksom på at prisene endrer seg etter valutakursen. Per 01.01.2019 opererer ambassaden med følgende gebyrer:

Pass

Voksen

PLN 200 (NOK 450)

 

Barn under 16 år

PLN 120 (NOK 270)

 

Nødpass (voksen)

PLN 200 (NOK 450)

 

Nødpass (barn)

PLN 120 (NOK 270)

 

Reisedokument

PLN 170 (NOK 385)

 

 

 

Notarialforretning;

Utstedelse av attester og og bekreftelse av underskrift

 

 

 

PLN 170 (NOK 385)

 

 

 

 

 

Sjøfartssaker

 

PLN 250 (NOK 565)

 

 

 

Økonomisk bistand

Lån eller bistand ved pengeoverføringer

10% av beløpet

Minimum PLN 130 (NOK   300)

 

Maksimum PLN 2170   (NOK 5 000)