Registrering av nordmenn i Vietnam og Laos

Resting-by-the-sea_Johan Wildhagen_Innovation Norway_small.jpg
Foto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge

Ambassaden oppfordrer norske borgere som oppholder seg i Vietnam eller Laos for en kortere eller lengre periode å registrere seg på Reiseregistrering.no

Gå til www.reiseregistrering.no

Opplysningene du registrerer blir behandlet etter kravene i Personopplysningsloven og vil ikke bli utlevert. Du har selv innsyn i dataene om deg og kan endre/slette disse når som helst.

Alle som registrerer seg må selv sørge for å oppdatere registreringen ved endring av adresser, kontaktnumre, e-postadresse, familiesammensetning etc.

Les mer om reiseregistrering på UDs reiseinformasjon.