Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Norge passport

Pass

Her finner du praktiske opplysninger og dokumentasjonskrav ved fornyelse av pass.

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort trådte i kraft 19. oktober 2020.  Se ny forskrift her pass- og ID-kortforskriften .  Vi gjør oppmerksom på at det nå er dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.

Alle som søker om pass må ha norsk personnummer. For barn født i Vietnam eller Laos må du derfor først søke om personnummer for barnet før du kan søke om pass til barnet.  Se lenke til Statsborgerskap og personnummer her.

Voksne og barn bosatt i Vietnam eller Laos kan kun søke om pass ved en norske utenriksstasjon med passmyndighet. Dette skyldes kravet om opptak av biometriske data. For pass til barn under 10 år kreves det ikke opptak av biometriske data, barnet og foreldrene må likevel møte personlig ved søknad om pass.

Vil du fornye passet dit ved ambassaden i Hanoi bestilles avtale ved å kontakte konsulærseksjonen på epost consular.hanoi@mfa.no

Vennligst oppgi ditt personnummer når du bestiller avtale.

Vi anbefaler deg å kontakte oss for avtale i god tid før passet ditt utløper.

Søknad om pass til voksne (over 18 år)

Norske statsborgere som ønsker å søke om pass må gjøre dette ved personlig fremmøte på ambassaden, etter avtale.

Dokumentasjon som følger søknad om pass

  • Søknadsskjema GP7059 B/N, fylles ut ved ambassaden
  • Nåværende pass, må være gyldig eller utløpt gyldighet mindre enn tre måneder
  • Kvittering for innbetalt passgeby

Det tas opp biometriske data (bilde/fingeravtrykk/signatur).

Dersom det gamle passet er utløpt, kan det være krav til ytterligere dokumentasjon, jf. Politidirektoratets rundskriv 2020/008. Du må levere inn tidligere pass når du mottar ditt nye pass. Dersom du har gyldig visa i ditt gamle pass vil vi makulere de øvrige sidene og du beholder passet.

Søknad om pass til barn (under 18 år)

Når man søker om pass til barn må begge foreldrene og barnet møte ved ambassaden. Dersom begge foreldrene ikke kan møte må det leveres skriftlig samtykke av den av foreldrene som ikke møter. Se lenke til fullmakt her.

Dokumentasjon som følger søknad om pass (under 18 år)

  • Søknadsskjema GP7059 B/N, fylles ut ved ambassaden og signeres av foreldrene
  • Nåværende pass, må være gyldig eller utløpt gyldighet mindre enn tre måneder, hvis barnet har hatt pass før
  • For barn under 3 år - 2 passfoto (36x47 mm, ikke eldre enn tre måneder)
  • Foreldres pass eller annet identitesbevis med bilde må medbringes (ambassaden tar kopi av disse)
  • Ved førstegangsutstedelse må det fremlegges personnummer, se mer informasjon her
  • Kvittering for innbetalt passgebyr

Det tas opp biometriske data (bilde/fingeravtrykk/signatur). Dette gjelder også for barn fom. fylte 12 år.  For barn mellom 10 og 12 år vil biometisk data av bilde og signatur tas opp.

Dersom det gamle passet er utløpt, kan det være krav til ytterligere dokumentasjon, jf. Politidirektoratets rundskriv 2020/008.

Se informasjon om krav til passfoto her.

Tidligere pass skal innleveres når det søkes om nytt pass. Dersom det gamle passet inneholder gyldig visa vil vi makulere de øvrige sidene og du får beholde passet.

Passgebyr

Se vår side om Gebyr/fees (her). Beløpet kan innbetales til ambassadens konto på forhånd eller betales ved bankautomat på ambassaen.  Vi ber deg opplyse om ønsket betalingsmåte når du bestiller om time for passøknad.  Dersom du ønsker å betale direkte til ambassadens konto vil vi gi deg vår bankinformasjon.

Behandlingstid og utlevering

Vanlig behandlingstid er ca. 2-3 uker. Søkere som først må søke om personnummer, bør beregne ca. tre måneder til denne prosessen. Vi kan dessverre ikke hurtigbehandle disse søknadene og oppfordrer derfor til å søke i god tid.

Du kan få utlevert nytt pass enten ved ambassaden i Hanoi eller ved konsulatet i Ho Chi Minh byen.

Passets gyldighet

16 år og elder: 10 års gyldighet
Barn fra 10 år og opp til 16 år: 5 års gyldighet
Barn fra 5 år og opp til 10 år: 3 års gyldighet
Barn yngre enn 5 år: 2 års gyldihet