Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Dobbelt statsborgerskap

Norge tillater dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020

Hvis du er norsk statsborger og blir statsborger av et annet land etter 1. januar 2020, vil du kunne ha dobbelt statsborgerskap, ifølge norsk lov.

Norge vil ikke ta fra deg ditt norske statsborgerskap ditt hvis du blir borger av et annet land. Du trenger ikke å levere noen søknad til norske myndigheter for å beholde det norske statsborgerskapet ditt.

Vennligst se detaljert informasjon hos UDI her.

Hvis du har mistet det norske statsborgerskapet ditt fordi du ble statsborger av et annet land, eller hvis UDI har tilbakekalt statsborgerskapet ditt fordi du ikke løste deg fra det opprinnelige statsborgerskapet ditt innen fristen, kan du søke om å få norsk statsborgerskap tilbake.

Fra mandag 3. februar 2020 kan du registrere søknader om bibehold, gjenerverv og fedremelding i SpN (UDIs søknadsportal på nett). Det er inntil videre ikke mulig å reservere time for å levere søknad og underlagsdokumenter ved norske utenriksstasjoner. Det vil åpnes opp for dette så snart den tekniske løsningen tillater det.


Vennligst se UDI sine nettsider for mer informasjon her.

For at du skal kunne ha dobbelt statsborgerskap, må også det andre landet du er statsborger av godta dette.

Du må alltid undersøke om det landet du er statsborger av også godtar at du får dobbelt statsborgerskap, eller om du vil miste statsborgerskapet ditt automatisk hvis du blir norsk. Dette må du undersøke med myndighetene i det gitte landet.