Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Ordinært pass

Det tek 1-2 veker. Personleg frammøte er påkrevd - for pass-søkarar under 18 år må begge foreldre samtykke dersom ein ikkje kan dokumentere at ein har foreldreansvar åleine. Ein bør helst sende ein e-post til ambassaden ([email protected]) for å bestille tid når ein ønsker å kome for å fornye passet sitt.

Priser:
Norsk pass, voksen: TZS 120.000
Norsk pass, barn under 16 år: TZS 70.000
Rett kopi, inkludert utstedelse: TZS 15.000 per side