Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Nødpass

Nødpass vert kun utferda i situasjonar der dette er heilt nødvendig.

Dersom søkaren har høve til å vente på ordinært politipass, må han/ho påregne å vente den tida dette vil ta.  For å kunne få utferda nødpass er det naudsynt med politirapport, og ein må henvende seg til den politistasjonen som er nærast der ein mista passet.  Nødpass vert kun utferda på ambassaden i Dar es Salaam.

 

Pris: 

  • Midlertidig pass (nødpass) 1 690 kroner.