Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

9. september 2019 skal det avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. På valgdagen er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme. Forhåndsstemmegivning i Sveits foregår fra mandag 1. juli til og med fredag 30. august. 2019

På valgdagen 9. september er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Befinner du deg i utlandet på valgdagen, har du imidlertid anledning til å avgi forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner – det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater. I tillegg kan du avgi forhåndsstemme hos stemmemottakere særskilt oppnevnt av Valgdirektoratet. Det er også mulig å brevstemme hvis du ikke kan oppsøke en utenriksstasjon eller en særskilt oppnevnt stemmemottaker.

Forhåndsstemmer som ikke er framme hos valgstyret i velgerens hjemkommune innen tirsdag 10 september kl. 17.00, vil bli forkastet. Stemmemottaker sørger for at din forhåndsstemme blir sendt til riktig kommune i Norge, men du har også selv et ansvar for å avgi din forhåndsstemme i god nok tid til at din forhåndsstemme vil komme frem til riktig kommune innen utløpet av fristen.

Stemmemateriell får du utdelt ved stemmemottaket, og du må ta med legitimasjon når du skal avlegge stemme.

 

I Sveits kan nordmenn forhåndsstemme ved ambassaden i Bern, Norges faste delegasjon i Genève, generalkonsulatene i Zürich og Genève, samt konsulatet i Losone.

 

Ambassaden i Bern:

Stemmer kan avgis mellom 09:00 – 12:00 og 13:00 – 15:30, etter avtale.

Vennligst henvend deg til ambassaden for å avtale tid: +41 (0) 31 310 55 55 eller emb.bern@mfa.no

Adresse: Bubenbergplatz 10, 3011 Bern

 

Norges faste delegasjon i Genève:

Stemmer kan avgis mellom 09:00 – 12:00 og 13:00 – 15:30, etter avtale.

Vennligst henvend deg til Delegasjonen for å avtale tid: +41 (0) 22 918 0400 eller mission.geneva@mfa.no.

Adresse: 35bis Avenue de Budé, 1202 Geneva, Switzerland

 

Generalkonsulatet i Zürich:

Stemmer kan avgis mandag til torsdag fra 09:00 til 12:00 og onsdag fra 14:00 til 16:00, etter avtale.

Vennligst henvend deg til konsulatet for å avtale tid: +41 58 258 12 60 eller zuerich@konsulat-norwegen.ch

Adresse: Bahnhofstrasse 70, Postfach 1168, 8021 Zürich.

 

Generalkonsulatet i Genève:

Stemmer kan avgis mellom 09:00 og 18:00, etter avtale.

Vennligst henvend deg til konsulatet for å avtale tid: +41 22 365 99 60 eller consul@leidar.com

Adresse: Rue Ami-Levrier 15, 1201 Genève

 

Konsulatet i Losone:

Stemmer kan avgis mellom 10:00 og 18:00 mandag til lørdag, etter avtale.

Vennligst henvend deg til konsulatet for å avtale tid: +41 91 785 70 00

Adresse: Albergo Losone, via dei Pioppi, 6616 Losone.