Nordisk samarbeid

Samarbeidet med de nordiske landene er viktig for norsk verdiskaping og sysselsetting, og for vår økonomiske omstilling og konkurransekraft

I internasjonalt samarbeid er vi hverandres nærmeste venner og partnere. Regionalt samarbeid og samhold styrker vår gjennomslagskraft og evnen til å håndtere vår tids store felles utfordringer.

I 2017 har Norge formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd. Det norske formannskapsprogrammet er delt inn i tre hovedspor: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden. I løpet av 2017 skal de nordiske landene samarbeide om sentrale samfunnsutfordringer som klima, energi, digitalisering og integrering. Nordisk samarbeidsminister, Frank Bakke-Jensen, skal lede dette arbeidet.

Norges prioriteringer for nordisk samarbeid i 2017

  1. Norden i omstilling Vi skal fremme nordisk konkurransekraft, grønn omstilling, overgang til lavutslippssamfunnet, integrering og helsesamarbeid
  2. Norden i Europa Vi skal arbeide for å styrke vårt samarbeid om europapolitikk. En sterk nordisk stemme i den europeiske debatten tjener både Europa og Norden
  3. Norden i verden Vi skal videreutvikle det nordiske, strategiske partnerskapet i utenrikspolitikken
IkonEuropakart.png

Norden er bland verdens tettest integrerte samfunn og økonomier

IkonPenger.png

Norden er den 11. største økonomien i verden

Ikonhav.png

Norden har en variert natur og enorme naturressurser som beskyttes og utnyttes til bærekraftig energi