Verdier og prioriteringer

Energi og havressurser

Verdens befolkning øker og vil trenge mer mat og energi. Bærekraftig bruk av havets ressurser er viktig for å løse mange av verdens utfordringer.

Fred, stabilitet og sikkerhet

Sikkerhetsutfordringene i verden blir stadig mer sammensatte. Krig og væpnete konflikter krever politiske løsninger. Terrorisme og organisert kriminalitet må bekjempes på tvers av landegrenser.

Klima og miljø

Klimaendringer og miljøskader er blant de største og mest dramatiske utfordringene verden står overfor. Mange land opplever allerede konsekvensene av klimaendringene. I Norge merkes effektene spesielt i nærområdene i nord.

Utviklingspolitikk og humanitær innsats

Én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Å hjelpe medmennesker i nød og bidra til langsiktig utvikling og en mer rettferdig verden er et globalt ansvar.

Nordområdene

Store deler av Norge ligger nord for polarsirkelen. Ansvarlig forvaltning av de rike ressursene i nord står høyt på Norges dagsorden. Dette krever globalt samarbeid bygget på kunnskap og internasjonal rett.

Norsk kunst og kultur

Norge har et rikt kunst og kulturliv med dype historiske røtter. I likhet med sine forgjengere henter mange av dagens norske kunstnere og kulturaktører inspirasjon utenfor landets grenser.

Det norske samfunnet

Det moderne Norge er et samfunn kjennetegnet av velferd, likestilling og økonomisk stabilitet.

Nordisk samarbeid

Samarbeidet med de nordiske landene er viktig for norsk verdiskaping og sysselsetting, og for vår økonomiske omstilling og konkurransekraft