Verdier og prioriteringer

Energi og havressurser

Verdens befolkning øker og vil trenge mer mat og energi. Bærekraftig bruk av havets ressurser er viktig for å løse mange av verdens utfordringer.

Fred, stabilitet og sikkerhet

Sikkerhetsutfordringene i verden blir stadig mer sammensatte. Norge møter disse utfordringene med en sterk forankring i NATO, et bredt freds- og forsoningsengasjement og internasjonalt samarbeid.

Klima og miljø

Klimaendringer og miljøskader er blant de største og mest dramatiske utfordringene verden står overfor. Mange land opplever allerede konsekvensene av klimaendringene. I Norge merkes effektene spesielt i nærområdene i nord.

Utviklingspolitikk og humanitær innsats

800 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom. 70 millioner mennesker er på flukt. Norge tar globalt ansvar for å hjelpe mennesker i nød, bidra til langsiktig utvikling og fremme en mer rettferdig verden.

Nordområdene

Store deler av Norge ligger nord for polarsirkelen. Ansvarlig forvaltning av de rike ressursene i nord står høyt på Norges dagsorden. Dette krever globalt samarbeid bygget på kunnskap og internasjonal rett.

Norsk kunst og kultur

Norge har et rikt kunst og kulturliv. I likhet med sine forgjengere henter mange av dagens norske kunstnere og kulturaktører inspirasjon utenfor landets grenser.

Det norske samfunnet

Det moderne Norge er et samfunn kjennetegnet av velferd, likestilling og økonomisk stabilitet.

Nordisk samarbeid

Samarbeidet med de nordiske landene er viktig for norsk verdiskaping og sysselsetting, og for vår grønne omstilling og konkurransekraft