Verdier og prioriteringer

Energi og havressurser

Verdens befolkning øker og vil trenge mer mat og energi. Bærekraftig bruk av havets ressurser er viktig for å løse mange av verdens utfordringer.

Fred, stabilitet og sikkerhet

Sikkerhetsutfordringene i verden blir stadig mer sammensatte. Krig og væpnete konflikter krever politiske løsninger. Terrorisme og organisert kriminalitet må bekjempes på tvers av landegrenser.

Klima og miljø

Klimaendringer og miljøskader er blant de største og mest dramatiske utfordringene verden står overfor. Mange land opplever allerede konsekvensene av klimaendringene. I Norge merkes effektene spesielt i nærområdene i nord.

Utviklingspolitikk og humanitær innsats

Én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Å hjelpe medmennesker i nød og bidra til langsiktig utvikling og en mer rettferdig verden er et globalt ansvar.

Nordområdene

Arktis er i endring. Effekten av klimaendringer og issmelting gir utfordringer, men også muligheter i nord. Internasjonalt samarbeid er viktigere enn noen gang.

Norsk kunst og kultur

Norge har et rikt kunst og kulturliv med dype historiske røtter. I likhet med sine forgjengere henter mange av dagens norske kunstnere og kulturaktører inspirasjon utenfor landets grenser.

Norge i dag

Helt nord i Europa ligger Norge, et konstitusjonelt monarki preget av likestilling, velferd og økonomisk stabilitet.

Nordisk samarbeid

Samarbeidet med de nordiske landene er viktig for norsk verdiskaping og sysselsetting, og for vår økonomiske omstilling og konkurransekraft