Skaff nødvendige dokumenter

Du må skaffe alle dokumenter som står oppført på den relevante sjekklisten, som du finner på UDIs nettside. Noen av dokumentene må din kontaktperson i Norge fremskaffe.  Andre må du som søker selv innhente.