Behandlingstid

Søknader om oppholdstillatelse behandles av UDI. Du kan finne informasjon om behandlingstid på UDIs nettside.