Register deg på nett og betal gebyret

Før du møter opp for å levere passet ditt og dokumentene dine, må du registrere søknaden i portalen. Er det første gang du søker, må du først registrere deg som bruker.

Du mottar bekreftelse på e-post når du har registrert søknaden i portalen og betalt gebyret. Som vedlegg til e-posten finner du kopi av søknadsskjemaet (schengen.pdf), et sammendrag av søknaden og bekreftelse på betalt gebyr. Du må skrive ut søknadsskjemaet (schengen.pdf) og levere det inn sammen med de andre dokumentene på sjekklisten.

Gå til søknadsskjemaet


Søknadsgebyr
Søknadsgebyret for visum er 80 euro. Barn under 6 år er unntatt gebyr. Gebyret for barn mellom 6 og 12 år er 40 euro. Se UDIs hjemmesider for mer informasjon om gebyrbestemmelser og hvilke søkergrupper som ikke behøver å betale gebyr.

Du betaler gebyret når du registrerer søknaden i Søknadsportalen. Søkere som er unntatt gebyr vil få gebyret tilbakebetalt etter at søknadsdokumentene er levert. Hvis du søker om visum som nært familiemedlem til en person som er EU/EØS-borger vil du ikke bli bedt om å betale søknadsgebyr.