Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Bestille tid for konsulære saker (pass, notarialforretninger, m.m.)

Det er ikke mulig å komme til konsulatavdelingen ved ambassaden i Stockholm uten å ha en avtale.

Covid-19: Inntil videre er alle planlagte timeavtaler for å levere søknad om pass, andre konsulære saker og utlendingssaker (UDI) kansellert. Det betyr at det inntil videre ikke legges ut nye tider i bookingsystemet. Dersom du har bestilt en time for pass eller for å levere en UDI-søknad den nærmeste tiden, vil du bli kontaktet av ambassaden. Det er inntil videre heller ikke mulig å hente pass på konsulatavdelingen.

På nåværende tidspunkt er det uklart når det vil bli mulig å bestille en ny tid ved konsulatavdelingen. Følg med på våre nettsider for mer informasjon.

Dersom det er akutt (saker der liv eller helse står på spill), vennligst kontakt konsulatavdelingen på e-post [email protected]

 

I vårt online bookingsystem kan du bestille tid for å søke om nytt pass ved konsulatavdelingen ved ambassaden i Stockholm. Se linken under for å komme til bookingsystemet. For å lese om hvordan du bestiller tid for notarialforretninger, se her.

NB: Om du ikke har med all nødvendig dokumentasjon når du møter på ambassaden, risikerer du å måtte booke en ny tid. Se her for krav til dokumentasjon for søknad om pass.KLIKK HER FOR Å BESTILLE TID FOR PASS
KLIKK HER FOR Å LESE OM NOTARIALFORRETNINGER (RETT KOPI M.M.)

Vi gjør oppmerksom på følgende:

  • Vi legger ut nye tider fortløpende.
  • Det er kun tillatt å booke en tid per person. Dersom du booker en ny tid som passer deg bedre, må du fjerne den tiden du ikke ønsker. Om det bestilles flere tider i samme navn, vil de senere tidene bli fjernet, og kun den første tiden bli stående.

  • Om du skal bestille tid til barn, ber vi om at tiden bookes bare i barnets navn for å unngå at dobbeltbookingene fjernes.

  • Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset mulighet for å vente på ambassaden før du har din avtalte tid, og at det derfor tidligst er mulig å komme inn på ambassaden fem minutter før avtalt tid.

  • Det er ikke tilgang til å parkere utenfor ambassaden. Parkeringsmuligheter finner du nedenfor den amerikanske ambassaden på Dag Hammarskjölds väg, eller langs Valhallavägen etter den store rundkjøringen før Gärdesgatan.

OBS! Tidsbooking for innlevering av UDI-søknader skjer via UDIs søknadsportal på nett (arbeids-/familieinnvandring, studietillatelse, au pair, visum osv.), les mer her.

Tidsbooking for de som ikke kan benytte UDIs søknadsportal på nett (opphevelse av innreiseforbud, oppholdskort for familiemedlem av EU/EØS-borger m.fl.) skjer via e-post, les mer her.

Please note Applicants who wish to hand in their application at the Embassy must book an appointment through the UDIs Application Portal. Read more about this here.

Those who cannot book through the Application Portal (e.g. lifting a prohibition against entry, residence card for family members of EU/EEA citizens) must send an email to book an UDI-appointment. Read more about this here.