Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Pass til voksne

Pass

Alle som har fylt 12 år må møte på en ambassade eller en politistasjon i Norge for å søke om pass. Det skyldes at man skal ta biometriske data som bilde, fingeravtrykk og signatur på ambassaden. Alle som er bosatt i Sverige må, i tillegg til gammelt pass, ha med personbevis fra Skatteverket ved innlevering av søknad om pass.

For å søke om pass ved konsulatavdelingen ved ambassaden i Stockholm må du bestille tid på forhånd.

For å søke om pass ved en politistasjon i Norge, se politets nettsider.

Behandlingstid for pass er cirka 2 uker. Garantitiden til utlandet er 20 virkedager.

OBS: Husk å ta med nødvendig dokumentasjon. Om du ikke har med all nødvendig dokumentasjon kan søknaden avslås på formelt grunnlag.

Hvis du har endret navn i utlandet, må dette også endres i norsk folkeregister før du søker pass. Informasjon om navneendring.

Dokumentasjon du skal ha med når du søker pass:
(Dette gjelder bosatte i Sverige. Bosatte i andre land skal undersøke hvilken dokumentasjon som kreves ved å se på ambassadens hjemmeside i det landet de bor)