Pass til barn

pass_barn.jpg
Foto: CH - Visitnorway.com/Vigeland-museet/BONO

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. Personer under 18 år skal møte opp sammen med minst en forelder med foreldreansvar. Det er bare passøkere under 12 år som kan søke pass ved konsulatene.

Søknad om pass krever at man har norsk fødselsnummer. Les mer om tildeling av fødselsnummer.

Søknad om pass kan innleveres på følgende steder for barn under 12 år:

Ene foreldreansvar skal dokumenteres.

Fullmakt: Ved felles foreldreansvar og når kun en forelder kan møte med barnet, skal det medbringes skriftlig fullmakt og gyldig legitimasjon fra forelderen som ikke møter. Hvis denne forelder oppholder seg utenfor Sverige, skal slik fullmakt gis ved personlig oppmøte hos politiet i Norge eller norsk ambassade i utlandet. Fullmaktskjema finner du på politiets side.

Alle passøkere over 12 år skal avgi biometriske data ved oppmøtet. Biometriske data er i denne sammenheng foto, fingeravtrykk og signatur.