Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Pass til barn og ungdom

Pass barn
Foto: CH - Visitnorway.com/Vigeland-museet/BONO

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. Personer under 18 år skal møte opp sammen med minst en forelder med foreldreansvar. Alle som er bosatt i Sverige må, i tillegg til gammelt pass, ha med personbevis fra Skatteverket ved innlevering av søknad om pass.

Søknad om pass krever at man har norsk personnummer. Les mer om tildeling av personnummer.

Søknad om pass kan innleveres på følgende steder:

Barn under 12 år kan også søke om pass ved generalkonsulatene i Gøteborg og Umeå. Vi gjør oppmerksom på at søknaden må leveres inn senest 4 uker før barnet fyller 12 år. Les her for kontaktinformasjon.

Ene foreldreansvar skal dokumenteres.

Fullmakt: Ved felles foreldreansvar og når kun en forelder kan møte med barnet, skal det medbringes skriftlig fullmakt og passet i original fra forelderen som ikke møter. Hvis denne forelder oppholder seg utenfor Sverige, skal slik fullmakt gis ved personlig oppmøte hos politiet i Norge eller norsk ambassade i utlandet. Fullmaktskjema finner du på politiets side.