Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Nødpass

nodpass
Foto: Ambassaden

Nødpass utstedes bare i akutte situasjoner der det er helt nødvendig og behovet kan dokumenteres.

Nødpass kan utstedes til personer som har et absolutt behov for pass, og hvor det ikke er mulig å avvente utstedelse av ordinært pass. De alminnelige vilkår for passutstedelse må være oppfylt - se krav til dokumentasjon for søknad om vanlig pass.

I nødpass er opplysningene på personaliasiden skrevet for hånd. Nødpass er ikke godkjent for innreise til bl.a. USA og flere land i Midtøsten. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar nødpass.

Informasjon om landes innreiseregler kan finnes på Regjeringens side med reiseinformasjon.

For å bestille tid til nødpass, send en e-post til [email protected]

Du må ta med to stk passfoto etter kvalitetskrav.

Nødpass koster det samme som et vanlig pass og er gyldig bare for én enkelt reise. Får du et nødpass vil ditt ordinære pass (hvis du har et) bli ugyldiggjort og kan ikke benyttes lenger.

Nødpasset skal leveres til politiet eller grensekontrollen når du kommer tilbake til Norge eller til utenriksstasjonen hvis du er i utlandet.