Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Pass

Fødested i pass

Fødested og fødeland er oppgitt i passet. Opplysningene i passet skal være i samsvar med opplysningene i folkeregisteret.

Mange har ikke fødested og fødeland registrert i det norske folkeregisteret, og dette bør rettes opp i før man søker om et nytt pass, slik at det kan fremgå i det nye passet. 

  • Hvis fødestedet ikke fremkommer av folkeregisteret, skal fødelandet oppføres både under fødested og fødeland i passet.
  • Hvis hverken fødested eller fødeland fremkommer av folkeregisteret, vil det i passet fremgå "ukjent".

Søknad om pass

Dersom du skal søke om et nytt pass, bør du undersøke om ditt fødested og fødeland er registrert i Folkeregisteret, slik at det kan fremgå av ditt nye pass. Dette gjelder også selv om fødested og fødeland står oppført i ditt gamle pass. Kontakt Skatteetaten for å undersøke om fødested og fødeland er registrert i Folkeregisteret. Du kan lese mer om dette på Skatteetatens nettsider, og her kan du lese om hvordan du går frem for å registrere fødested og fødeland i Folkeregisteret. Skjema for endring av fødested/fødeland finner du her.