Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Bekrefte nasjonalitet

Flyttebil - Foto:Yadid Levy/Norden.org
Foto: Yadid Levy/Norden.org

Flyttet du fra Norge i perioden 1960-1975? Kontakt ambassaden. Det kan være at du er en av de som må bekrefte ditt norske statsborgerskap på grunn av en teknisk feil i Det sentrale folkeregister.

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.

Bakgrunnen er behovet for teknisk oppdatering av Det sentrale folkeregister (DSF), som ajourføres av Skattedirektoratet. Sistnevnte har behov for å oppdatere informasjonen om statsborgerskap i DSF for enkelte personer som utvandret fra Norge fra 1960 og frem til 1975. Dersom det viser seg nødvendig å oppdatere personinformasjonen om deg, vil ambassaden ta saken opp med Skattedirektoratet før søknaden om pass behandles. Saksbehandlingstiden for søknaden om pass vil i så tilfelle ta noe lengre tid enn vanlig.

Det er også mulig å kontakte skattekontoret i din aktuelle utflytningskommune for å ordne dette. Kontaktinformasjon til samtlige kontorer finner du her. Eventuelt kan du ringe Skatteetaten på +47 22 07 70 00.