Pass
Foto:

Pass

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. Det er kun passøkere under 12 år som har mulighet for å søke pass ved konsulatene.

Søknad og fornyelse av pass krever at man har norsk fødselsnummer: informasjon om å søke fødselsnummer.

Tap eller tyveri av pass skal umiddelbart meldes til svensk politi. Ta så kontakt med nærmeste ambassade eller konsulat.

Du kan beholde ditt gamle pass etter at du har søkt om nytt. Da må du hente nytt pass på ambassaden/konsulat og levere inn det gamle når du henter det nye.

For å søke om pass må du bestille tid ved konsulatavdelingen i Stockholm.