Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Pass
Foto:

Pass

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. Alle som er bosatt i Sverige, må i tillegg til gammelt pass, ha med personbevis fra Skatteverket ved innlevering av søknad om pass.

Søknad og fornyelse av pass krever at man har norsk fødselsnummer: informasjon om å søke fødselsnummer.

Tap eller tyveri av pass skal umiddelbart meldes til svensk politi. Ta så kontakt med nærmeste ambassade eller konsulat.

Du kan beholde ditt gamle pass etter at du har søkt om nytt. Da må du hente nytt pass på ambassaden/et konsulat og levere inn det gamle når du henter det nye.

For å søke om pass ved ambassaden i Stockholm må du bestille tid på forhånd hos konsulatavdelingen ved ambassaden.

Ulike søknader om pass krever ulik dokumentasjon. For å se hva som gjelder for deg, trykk på relevant alternativ under: