Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Bestille tid UDI

Grunnet spredningen av COVID-19 er alle planlagte timeavtaler ved konsulatavdelingen kansellert. På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å bestille time. Følgende informasjon vil være gjeldende når konsulatavdeling gjenåpner for kunder. Les mer her // Due to the spread of COVID-19 the Norwegian Embassy in Stockholm have canceled all scheduled appointments. Booking appointments is currently not possible. The following information will apply when the consular sections can receive new applications. Read more here.

 

Det er kun ambassaden som tar imot utlendingssaker i Sverige, og det er derfor ikke mulig å levere utlendingssaker ved de honorære konsulatene i Sverige. Det er ikke mulig å komme til konsulatavdelingen ved ambassaden i Stockholm uten å ha en avtale.

Tidsbooking for innlevering av UDI-søknader skjer vi a UDIs søknadsportal på nett (arbeids-/familieinnvandring, studietillatelse, au pair, visum osv.)

Tidsbooking for de som ikke kan benytte UDIs søknadsportal på nett (opphevelse av innreiseforbud, oppholdskort for familiemedlem av EU/EØS-borger m.fl.) skjer via e-post: [email protected].

Vi ber vennligst om at den som bestiller tid per e-post, fyller ut dette skjemaet og sender med e-posten.

 

Vi gjør oppmerksom på følgende:

  • Om du ikke har med all nødvendig dokumentasjon når du møter på ambassaden, risikerer du å måtte booke en ny tid.
  • Vi gjør oppmerksom på at det er det er begrenset mulighet for å vente på ambassaden før du har din avtalte tid, og at det derfor tidligst er mulig å komme inn på ambassaden fem minutter før avtalt tid.
  • Det er ikke tilgang til å parkere utenfor ambassaden. Parkeringsmuligheter finner du nedenfor den amerikanske ambassaden på Dag Hammarskjölds väg, eller langs Valhallavägen etter den store rundkjøringen før Gärdesgatan.

 

English:

Applicants who wish to hand in their application at the Embassy must book an appointment through the UDIs Application Portal. 

Those who cannot book through the Application Portal (e.g. lifting a prohibition against entry, residence card for family members of EU/EEA citizens) must send an email to book an UDI-appointment: [email protected].

Please fill out this form and submit with your e-mail.

Please note:

  • If you do not bring all required documentation when you meet at the Embassy, you might need to make a new appointment.
  • Please note that there are limited options for waiting at the Embassy before your appointment and that you will be allowed to enter the Embassy earliest five minutes before your appointment.
  • Please note that parking is not allowed in Skarpögatan outside the Embassy. You will find parking possibilities for parking in Dag Hammarskjölds Väg or on Valhallavägen, next to Gärdet.