Studentpraktikanter

Vil du være praktikant ved ambassaden i Stockholm våren 2022?

Har du lyst på praksisplass ved utenriksstasjonen i Sverige – Norges største handelspartner og nærmeste nabo? Den norske ambassaden i Stockholm tilbyr våren 2022 to praktikantplasser.

 

Ambassaden i Stockholm holder høyt tempo - med utstrakt politisk besøksaktivitet, arrangementsvirksomhet, analyse og rapportering, næringslivs- og kultursamarbeid, kommunikasjonsarbeid og konsulære saker (bistand til norske statsborgere i Sverige). Praktikantene tar del i en hektisk og variert hverdag sammen med ambassadens utsendte diplomater og øvrige ansatte, og får erfaring fra et bredt spekter av ambassadens arbeidsområder.

 

Under veiledning vil du som praktikant bidra til politisk og økonomisk rapportering, kultur- og informasjonsarbeid, og i planlegging og gjennomføring av besøk og arrangementer. Praktikantene har en sentral rolle i driften av ambassadens hjemmesider, profilering i sosiale medier og i kontakten med publikum. Praktikantene samarbeider tett, og involveres i små og store, ofte samtidige faglige og praktiske oppgaver.

 

Det tas forbehold om at pandemisituasjonen fortsatt vil kunne påvirke oppgavene. Personer som er fullvaksinert og kan fremvise koronasertifikat er unntatt innreisekarantene ved innreise til Norge fra Sverige (per norske innreisebestemmelser ultimo september 2021). Les mer om innreise til Norge fra annet EU/EØS-land og koronasertifikat på helsenorge.no.

 

Formelle krav til deg som søker:

  • Du må være norsk statsborger
  • Du må være registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Søkere som ikke er registrert ved et lærested, men som tar sikte på å ta en mastergrad etter praktikantoppholdet, vil også bli vurdert
  • Du må være medlem i norsk folketrygd

 

Vi setter følgende egenskaper og erfaringer høyt:

  • Faglig og praktisk bakgrunn
  • Selvstendighet og modenhet
  • Gode samarbeidsevner
  • Fleksibilitet og evne til å takle press
  • God fremstillingsevne i norsk, både muntlig og skriftlig

Som praktikant mottar du ikke lønn, men et stipend på NOK 13 000 per måned for delvis å dekke kost og losji. Du må selv finne bolig og dekke dine reise- og boutgifter.

 

Praktikantperioden er 10. januar  –  8. juli 2022.

Søknad sendes elektronisk til emb.stockholm@mfa.no innen 18. oktober 2021. Søknadsbrev, CV, referanser og vitnemål/ karakterutskrift bes vedlagt som ett PDF-dokument. Overskrift i e-posten bes være Søknad – praktikant våren 2022.

 

Spørsmål om praktikantordningen kan rettes til:

Truls.Julian.Jaeger-Synnevaag@mfa.no

 

Mer informasjon om UDs praktikantordning finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/