Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Norwegian Embassy

Vi søker studentpraktikanter til våren

Vil du være praktikant ved ambassaden i Stockholm våren 2021? Har du lyst på praksisplass ved utenriksstasjonen i landet som er Norges største handelspartner og også nærmeste nabo? Den norske ambassaden i Stockholm tilbyr våren 2021 to praktikantplasser.

Ambassaden i Stockholm holder høyt tempo - med utstrakt politisk besøksaktivitet, omfattende næringslivs- og kultursamarbeid, kommunikasjonsarbeid og bistand til nordmenn/ konsulære saker. Praktikantene tar del i en variert hverdag sammen med resten av ambassadens dyktige stab og får erfaring fra et bredt spekter av ambassadens arbeidsområder.

Under veiledning vil du som praktikant bidra til politisk og økonomisk rapportering, kultur- og informasjonsarbeid, og i planlegging og gjennomføring av besøk og arrangementer. Praktikantene har en sentral rolle i driften av ambassadens hjemmesider og profil i sosiale medier og svarer på publikumshenvendelser. Allsidig faglig kompetanse og personlig fleksibilitet er derfor et fortrinn. Praktikantene samarbeider tett, og bidrar i små og store faglige og praktiske oppgaver. I nåværende situasjon med restriksjoner grunnet Covid-19 tar vi forbehold om at oppgaver kan falle bort eller endres.

Formelle krav til deg som søker:

  • Du må være norsk statsborger
  • Du må være registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Søkere som ikke er registrert ved et lærested, men som tar sikte på å ta en mastergrad etter praktikantoppholdet, vil også bli vurdert.
  • Du må være medlem i norsk folketrygd.

Vi setter følgende egenskaper og erfaringer høyt:

  • Faglig og praktisk bakgrunn
  • Selvstendighet og gode samarbeidsevner
  • Fleksibilitet
  • God fremstillingsevne i norsk, både muntlig og skriftlig

Som praktikant mottar du ikke lønn, men et stipend på NOK 13 000 per måned for delvis å dekke kost og losji. Du må selv finne bolig og dekke dine reise- og boutgifter.

Praktikantperioden er 11. januar  –  9. juli 2021.

Søknad sendes elektronisk til emb.stockholm@mfa.no innen 18. okt 2020. Søknadsbrev, CV, referanser og vitnemål/ karakterutskrift bes vedlagt som ett PDF-dokument. Overskrift i
e-posten bes være Søknad – praktikant våren 2021.

Spørsmål om praktikantordningen kan rettes til:

Truls.Julian.Jaeger-Synnevaag@mfa.no


Nåværende praktikanter nås på:

Ahmed.Khaled.Ali@mfa.no 

Marie.Elise.Wang.Polden@mfa.no

Mer informasjon om UDs praktikantordning finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/

Covid-19

Det gjøres oppmerksom på at smitteutviklingen under den pågående pandemien kan medføre at ambassaden blir nødt til å forskyve tiltredelsestidspunkt, eller i siste instans, avlyse eller forkorte oppholdet. Ambassaden kan dessverre ikke påta seg å dekke kostnader som følge av et forsinket, avlyst eller forkortet opphold (ei heller stipendbetaling).

Ambassaden vurderer ellers Sverige som et trygt land å bo i under den pågående pandemien. Landet har samme nivå på helsetjenester som Norge. Som norsk statsborger har en rett på samme behandling som fastboende i Sverige. Den største utfordringen kan vise seg å være at reiserestriksjoner begrenser muligheter til å få besøk fra Norge og andre land under oppholdet eller å reise hjem i løpet av praktikantoppholdet. Søkerne bes reflektere over om en slik situasjon er noe de opplever seg klar for å håndtere.