Vil du være praktikant ved ambassaden i Stockholm våren 2020?

Har du lyst på praksisplass ved utenriksstasjonen i landet som er Norges største handelspartner og også nærmeste nabo? Den norske ambassaden i Stockholm tilbyr våren 2020 to praktikantplasser.

Ambassaden i Stockholm holder høyt tempo - med utstrakt politisk besøksaktivitet, omfattende næringslivs- og kultursamarbeid, kommunikasjonsarbeid og bistand til nordmenn/ konsulære saker. Praktikantene tar del i en variert hverdag sammen med resten av ambassadens dyktige stab og får erfaring fra et bredt spekter av ambassadens arbeidsområder.

Under veiledning vil du som praktikant bidra til politisk og økonomisk rapportering, kultur- og informasjonsarbeid, og i planlegging og gjennomføring av besøk og arrangementer. Praktikantene har en sentral rolle i driften av ambassadens hjemmesider og profil i sosiale medier og svarer på publikumshenvendelser. Allsidig faglig kompetanse og personlig fleksibilitet er derfor et fortrinn. Praktikantene samarbeider tett, og bidrar i små og store faglige og praktiske oppgaver.

Formelle krav til deg som søker:
• Du må være norsk statsborger
• Du må være registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Søkere som ikke er registrert ved et lærested, men som tar sikte på å ta en mastergrad etter praktikantoppholdet, vil også bli vurdert.
• Du må være medlem i norsk folketrygd.

Vi setter følgende egenskaper og erfaringer høyt:
• Faglig og praktisk bakgrunn
• Selvstendighet og gode samarbeidsevner
• Fleksibilitet
• God fremstillingsevne i norsk, både muntlig og skriftlig

Som praktikant mottar du ikke lønn, men et stipend på ca. NOK 12 000 per måned for delvis å dekke kost og losji. Du må selv finne bolig og dekke dine reise- og boutgifter.

Praktikantperioden 7. januar 2020 til og med 7. juli 2020

Søknad sendes elektronisk til emb.stockholm@mfa.no innen 29. september 2019. Søknadsbrev, CV, referanser og vitnemål/karakterutskrift bes vedlagt som ett PDF-dokument. Overskrift i
e-posten bes være Søknad – praktikant våren 2020.

Spørsmål om praktikantordningen kan rettes til ministerråd:
kirsten.hammelbo@mfa.no

Eller nåværende praktikanter:
oivind.johnsen.bogen@mfa.no
live.maria.gronvold@mfa.no

Mer informasjon om UDs praktikantordning finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/