Passphoto heading

Status for passproduksjonen i Norge

Produksjonen av norske pass og nasjonale ID-kort er nå tilbake på et mer normalt nivå. Til tross for dette er det fortsatt stor pågang for pass- og personnummersøknader ved ambassaden.

Produksjonen av norske pass og nasjonale ID-kort er (mot slutten av 2022) nå tilbake på et mer normalt nivå. Til tross for dette er det fortsatt stor pågang for pass- og personnummersøknader ved ambassaden.

Etterspørselen etter pass og nasjonalt ID-kort har i løpet av våren og sommeren 2022 vært unormalt høy. Dette henger sammen med etterslepet etter pandemien, og påfølgende gjenåpning av samfunnet og økt reiseaktivitet. Etterspørselen etter pass økte også vesentlig etter at det i 2020 ble åpnet for at nordmenn kan ha dobbelt statsborgerskap. Leverandøren av pass og nasjonalt ID-kort har også opplevd store utfordringer med produksjonskapasiteten. Dette har skyldtes mater­­ialmangel, tekniske problemer med produksjonsutstyr og bemanningsutfordringer. Basert på informasjon fra leverandøren vil mangel på materialer og komponenter mest sannsynlig vedvare også i 2023.

På nettsidene til politiet vil det til enhver tid ligge oppdatert informasjon om forventet leveringstid og status på produksjon.