Familie på tur

Nye samtykkeregler for pass og ID-kort til barn og unge

Etter 1. november 2022 skal foreldre møte personlig hos passmyndigheten for å gi samtykke til at barn kan søke om pass. Begge foreldre må møte opp på et passkontor/ambassade for å gi samtykke, men de må ikke å gjøre det samtidig. Det er mulig å gi enkeltvis eller varig samtykke til barnet fyller 18 år.

  • Samtykke skjer ved fysisk oppmøte på ambassaden, på andre norske ambassader eller hos politiet i Norge, før eller samtidig med pass-søknad til barn.
  • Det må avtales tid for oppmøte på forhånd. Tid kan avtales ved å sende epost til konsulat.stockholm@mfa.no . Det er ikke mulig å komme uten avtale.
  • Ved oppmøte skal begge foreldre ta med eget pass eller nasjonalt ID-kort for legitimasjon. 
  • Foreldrene trenger ikke å møte samtidig eller på det samme passkontoret. Barnet trenger ikke være med hvis du kun skal gi samtykke.
  • Det er ikke mulig å gi samtykke på et konsulat.
  • Man kan ikke lenger benytte fullmaktsskjema på papir.
  • Når begge foreldrene har gitt sitt varige samtykke, behøver kun én av foreldrene møte med barnet ved søknad om pass fram til barnet er 18 år. Er man bosatt i Sverige må man ha med et nytt utvidet personbevis (med informasjon om  foreldre eller verge) i barnets navn for å kunne avgi samtykke. Et varig samtykke kan trekkes tilbake, men et allerede utstedt pass kan ikke trekkes tilbake. 
  • Dersom du har foreldreansvar alene, må du avgi samtykke. Enten enkeltvis eller varig.

Les mer om samtykke her.