Kgl. norsk ambassade i Stockholm - Foto:Åke Eson Lindman
Åke Eson Lindman

Ambassaden i Stockholm søker studentpraktikanter

Den norske ambassaden i Stockholm søker to studentpraktikanter for våren 2023. Praktikantoppholdet varer fra 09.01.2023 til 30.06.2023.

Søknadsfrist er 5. oktober 2022.

Har du lyst på praksisplass ved utenriksstasjonen i landet som er Norges største handelspartner og også nærmeste nabo? Den norske ambassaden i Stockholm tilbyr to praktikantplasser våren 2023.

Arbeidsoppgaver

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning vil praktikantene delta i ambassadens samlede virksomhet. Hensikten med oppholdet er at praktikantene skal få en smaksprøve av utenrikstjenesten og bredden i oppgavene.

Ambassaden i Stockholm holder høyt tempo - med utstrakt politisk besøksaktivitet, omfattende næringslivs- og kultursamarbeid, kommunikasjonsarbeid og bistand til nordmenn/ konsulære saker. Praktikantene tar del i en variert hverdag sammen med resten av ambassadens dyktige stab og får erfaring fra et bredt spekter av ambassadens arbeidsområder.

Under veiledning vil du som praktikant bidra til politisk og økonomisk rapportering, kultur- og informasjonsarbeid, og i planlegging og gjennomføring av besøk og arrangementer. Praktikantene har en sentral rolle i driften av ambassadens hjemmesider og profil i sosiale medier og svarer på publikumshenvendelser. Allsidig faglig kompetanse og personlig fleksibilitet er derfor et fortrinn. Praktikantene samarbeider tett, og bidrar i små og store faglige og praktiske oppgaver.

Formelle krav til deg som søker:

  • Du må være norsk statsborger
  • Du må være registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Søkere som ikke er registrert ved et lærested, men som tar sikte på å ta en mastergrad etter praktikantoppholdet, vil også bli vurdert.
  • Du må være medlem i norsk folketrygd.

Vi setter følgende egenskaper og erfaringer høyt:

  • Faglig og praktisk bakgrunn
  • Selvstendighet og gode samarbeidsevner
  • Fleksibilitet
  • God fremstillingsevne i norsk, både muntlig og skriftlig

Praktiske opplysninger

Som praktikant mottar du ikke lønn, men et stipend på ca. NOK 13 000 per måned for delvis å dekke kost og losji. Du må selv finne bolig og dekke dine reise- og boutgifter.

Praktikantperioden er 9. januar.  – 30. juni 2023.

Søknad sendes elektronisk til emb.stockholm@mfa.no med frist innen 5. oktober 2022 kl 23: 59 (norsk tid). Søknadsbrev, CV, referanser og vitnemål/karakterutskrift bes vedlagt som ett PDF-dokument. Overskrift i
e-posten bes være Søknad – praktikant våren 2023.

Det vil bli gjennomført intervju og skrivetest for aktuelle kandidater. Eventuelle spørsmål angående praktikantplassen kan rettes til Hege Koppang, e-post: hege.koppang@mfa.no, eller de nåværende praktikantene Elias Voldset Risung, e-post: Elias.Voldset.Risung@mfa.no og Maren Caroline Berryman, e-post: Maren.Caroline.Nymann.Berryman@mfa.no.

For mer informasjon om hva ambassaden i Stockholm gjør, følg med på: Instragram | Facebook

Mer informasjon om UDs praktikantordning finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/