Redusert tilgjengelighet for innlevering av søknad om pass og UDI-søknader ved ambassaden

I tiden fremover vil ambassadens konsulatavdeling ha begrenset tilgjengelighet for ledige timer for å søke om pass og for å levere UDI-søknader (søknader om oppholdstillatelse, oppholdskort, opphevelse av innreiseforbud m.m.). Dette er på grunn av midlertidig redusert bemanning og antas å være i et par måneder. Videre innebærer dette at det kan være lengre ventetider enn normalt og til tider ingen ledige tider.

Vi gjør oppmerksom på at det også er mulig å søke om nytt pass ved passutstedende politistasjoner i Norge, og på andre ambassader. Så lenge passøker er bosatt i Sverige, vil kravene til dokumentasjon på vår nettside gjelde.

Noen søkere vil også kunne levere sine UDI-søknader i Norge. Les mer om dette på www.udi.no.