Tilgjengelighet i september

Vi gjør oppmerksom på at ambassaden har begrenset tilgjengelighet følgende perioder i september:

Ambassaden: begrenset tilgjengelighet 18.-19. og 25.-26. september.

Ambassadens konsulatavdelingen: stengt 18.-19. og 25.-26. september,  begrenset tilgjengelighet 20. og 21. september. Det vil i de aktuelle periodene ikke være mulig å hente pass ved konsulatavdelingen.

 

Nedetiden skylles oppgraderinger av nettet. Vi beklager ulempene dette måtte medfølge.