Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Norge-Sverigebarometern

Hva vet svensker om Norge? Og hva vet nordmenn om Sverige? NOVUS har på oppdrag fra den norske ambassaden i Stockholm og den svenske ambassaden i Oslo gjennomført en undersøkelse for å kartlegge kunnskapen om nabolandet. Les mer her: