Norge åpner for dobbelt statsborgerskap

passports

Fra 1. januar 2020 kan nordmenn bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap, og utenlandske statsborgere må ikke lenger si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske.

Norske borgere som har mistet det norske statsborgerskapet sitt da de fikk statsborgerskap i et annet land, kan på en enkel måte få tilbake det norske statsborgerskapet sitt.

 

Det er Utlendingsdirektoratetet (UDI) som skal behandle søknadene om norsk statsborgerskap fra utenlandske statsborgere og tidligere norske borgere. Mer informasjon om regler og søknadsprosedyrer  finnes på Utlendingsdirektoratet (UDI) sine nettsider.

 

Du bør vente med å søke om norsk statsborgerskap til 3. februar 2020.

Da vil det komme nye søknadsskjemaer på UDIs nettside som vil gi en kortere ventetid samt være enklere å fylle ut. UDI anbefaler derfor at du venter til 3. februar 2020 hvis du planlegger å søke om norsk statsborgerskap. Les mer på UDIs nettside her.

 

Les mer om dobbelt statsborgerskap på regjeringen.no.