NewEmergencyPassport

Strengere kriterier for å få midlertidig pass (nødpass)

Utfordringene med passproduksjon gjelder også produksjonen av midlertidige pass. Med bakgrunn i dette har Justis- og beredskapsdepartementet fastsatt en midlertidig endring i pass- og ID-kortforskriften som gjelder ut 2022.

Endringen innebærer at det må foreligge "nødsituasjon" eller "særlige grunner" for at midlertidig pass kan innvilges. Politidirektoratet har utarbeidet nærmere retningslinjer som angir i hvilke tilfeller midlertidig pass kan innvilges. Det er viktig å merke seg at fritidsreiser som en grunnregel ikke danner grunnlag for utstedelse av midlertidig pass.

De nye innstrammede retningslinjene for midlertidig pass gjelder uavhengig av om søknaden fremmes i Norge eller i utlandet ved utenriksstasjonene. Oppgitte behov for midlertidig pass må dokumenteres. Politiet oppfordrer alle til å vente med å bestille reiser utenlands til de er sikret reisedokumenter.

Politidirektoratet har fra og med 22. juni oppdatert retningslinjene slik at krav om "nødsituasjon" eller "særlige grunner" for å få nødpass ikke vil gjelde personer som bestilte reise (også for ferier) før 1. juni. Videre vil barn kunne få nødpass til ferieformål, også når reisen er bestilt etter 1. juni.

Ambassaden i Stockholm har imidlertid ikke samme kapasitet eller nødpass-beholdning som politiet i Norge til å betjene alle som det åpnes for i ny retningslinje. Personer som trenger nødpass av hensyn til liv og helse må prioriteres. 

Politiet publiserer jevnlig siste nytt om situasjonen på sine nettsider her: Aktuelt – Politiet.no