NewEmergencyPassport

Regler for midlertidig pass (nødpass)

Midlertidig pass kan utstedes til personer som har et absolutt behov for pass, og hvor det ikke er mulig å avvente utstedelse av ordinært pass, jf. pass- og ID-kortforskriften § 3-2. Det vil normalt foreligge et absolutt behov for pass dersom en planlagt reise ellers må avlyses. Dokumentasjon på reisen må fremlegges sammen med søknaden om midlertidig pass.

Passmyndigheten må på vanlig måte forsikre seg om at vilkårene for passutstedelse er oppfylt, herunder at det ikke foreligger passhindringsgrunner. Dette innebærer at enkelte søknader kan medføre lengre saksbehandlingstid. Det er ingen garanti for å få utstedt et midlertidig pass i tide til å få gjennomført en planlagt reise.

Midlertidig pass skal ikke utstedes med lengre gyldighetstid enn det som er nødvendig for å gjennomføre den aktuelle reisen, jf. pass- og ID-kortforskriften § 6-3 andre ledd. Land kan ha varierende krav til gjenstående gyldighetstid for passet. Søkeren har selv ansvar for å undersøke hvilke innreisebestemmelser (visum/gyldighetstid for pass osv.) som gjelder til det aktuelle landet vedkommende har til hensikt å reise til. Gyldighetstiden kan ikke overstige ett år. Det er ikke anledning til å forlenge gyldighetstiden.

Det midlertidige passet gjelder kun for én reise (utreise og/eller hjemreise) og skal innleveres til passmyndigheten (politiet eller utenriksstasjon) eller til norsk grensekontrollmyndighet for makulering ved reisens slutt.

Den som søker om midlertidig pass må selv undersøke om land vedkommende skal reise til aksepterer midlertidig pass for innreise