NewEmergencyPassport

Regler for midlertidig pass (nødpass)

Midlertidig pass kan utstedes til personer som har et absolutt behov for pass, og hvor det ikke er mulig å avvente utstedelse av ordinært pass. Du må kontakte ambassaden for å lage avtale om nødpass.

Før du søker:

  • Du må undersøke om landet du skal reise til godtar nødpass. Du kan for eksempel ikke bruke nødpass ved reise til USA og Dubai. Her finner du informasjon om pass- og visumregler (regjeringen.no).
  • Har du fått nødpass to ganger i løpet av de siste fem årene, får du vanligvis ikke nødpass igjen. Det gjelder også hvis du tidligere har mistet et nødpass eller ikke har levert det tilbake etter reisen.
  • Det ordinære passet ditt er ikke lenger gyldig når du får utstedt nødpass.
  • Dokumentasjon på reisen må fremlegges sammen med søknaden om midlertidig pass i tillegg til ordinære dokumentasjonskrav
  • Nødpasset er gyldig kun for den aktuelle reisen. Du må levere nødpasset til politiet, pass– og ID-kontoret eller grensekontrollen når du kommer tilbake fra reisen.