Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Travelinformation icon - Foto:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Drop-in for å søke om pass

Ambassadens konsulatavdeling har enkelte dager frem mot sommeren drop-in tider for å levere søknader om pass, samt søknader om personnummer til nordmenn som skal søke om pass for første gang:

Fredag 28. mai kl. 09:00-14:00

Fredag 11. juni kl. 09:00-14:00

Fredag 18. juni kl. 09:00-14:00

I disse tidsrommene benyttes kølappsystem. Antall kølapper vil ha en øvre begrensning, og vi anbefaler derfor alle å komme i god tid. Det vil ikke være mulig å vente innendørs eller benytte toalettet mens man venter. Ambassaden vil bestrebe å legge til rette for at alle som kommer innen det angitte tidsrommet skal få levere sin søknad om nytt pass.

For at konsulatavdelingen skal kunne ta imot din søknad, kreves det at du har med deg all nødvendig dokumentasjon.

Kunder som mangler nødvendig dokumentasjon vil bli avvist.

Se krav til dokumentasjon her:

Pass til voksne
Pass til barn og unge

Navneendring
Har du endret navnet ditt i Sverige, må du også endre det i norsk folkeregister. Navnet må være likt i begge land før du kan søke om nytt pass. Les mer om dette her.

Fødested i passet
Dersom fødested og fødeland ikke er registrert i det norske folkeregisteret, må det registreres for at det skal fremgå i det nye passet. Les mer om dette her.