Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Reiseinformasjon norge - Foto:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Koronavirus - reiseinformasjon og redusert kapasitet

Her finner du bl.a. linker til relevant informasjon fra norske myndigheter.

Begrenset kapasitet for oppmøte ved ambassadens konsulatavdeling

  • Grunnet smittevernhensyn har konsulatavdelingen begrensninger på hvor mange personer det kan være inne i kundemottaket samtidig. Dette fører dessverre til kø og lengre ventetid.

  • Nye tider vil som regel publiseres hver fredag, med forbehold om endringer. Følg med på vår bookingside for ledige tider.

  • Dersom det er akutt (saker der liv eller helse står på spill), vennligst kontakt konsulatavdelingen på e-post konsulat.stockholm@mfa.no. Behov for hastetid må dokumenteres.

Reiseråd og reiseinformasjon

Informasjon fra svenske myndigheter

Reiser fra Sverige til Norge

Inn- og utførsel av varer

  • All varetransport, både inn og ut av landet, fortsetter som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer. 

Information in English