Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Reiseinformasjon norge - Foto:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Koronavirus - reiseinformasjon og redusert kapasitet

Her finner du bl.a. linker til relevant informasjon fra norske myndigheter.

Begrenset kapasitet for oppmøte ved ambassadens konsulatavdeling

  • Inntil videre er alle planlagte timeavtaler for å levere søknad om pass, andre konsulære saker og utlendingssaker (UDI) kansellert. Dersom du har bestilt en time for pass eller for å levere en UDI-søknad den nærmeste tiden, vil du bli kontaktet av ambassaden. Det er inntil videre heller ikke mulig å hente pass på konsulatavdelingen.

    På nåværende tidspunkt er det uklart når det vil bli mulig å bestille en ny tid ved konsulatavdelingen. Følg med på våre nettsider for mer informasjon.

    Dersom det er akutt (saker der liv eller helse står på spill), vennligst kontakt konsulatavdelingen på e-post konsulat.stockholm@mfa.no.

Reiseråd og reiseinformasjon

Informasjon fra svenske myndigheter

Reiser fra Sverige til Norge

Inn- og utførsel av varer

  • All varetransport, både inn og ut av landet, fortsetter som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer. 

Information in English