New Norwegian passports - Foto:Neue Design Studio
Neue Design Studio

Store problemer med passproduksjonen i Norge

Det er store problemer med produksjon av pass på grunn av råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Vi ber derfor søkere som har dobbelt statsborgerskap og allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke har akutt behov for pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022. Ambassaden mottar svært mange henvendelser om pass, dette fører dessverre til lang svartid. Hvis du har spørsmål av generell karakter som dekkes av informasjon på vår hjemmeside, vil du av kapasitetsårsaker kun motta standardsvar fra ambassaden. Vi oppdaterer informasjon om saken så snart vi vet mer.

Situasjonen vi står i nå handler om unormalt høy etterspørsel kombinert med råvaremangel. Dette medfører en begrensning på hvor mange pass- og ID-kort som kan utstedes før sommeren.

 • For at flest mulig skal få pass eller ID-kort før ferien, oppfordrer vi de som ikke trenger dette nå, om å vente til etter sommeren med å søke.
 • Søkere med dobbelt statsborgerskap, og som har gyldig pass som kan benyttes for planlagt reise, bør oppfordres til å vente med å søke om/fornye det norske passet.
 • Søkeren bør ikke bestille reise før de har forsikret seg om at de har gyldig reisedokument til reisen.

Vanlige spørsmål fra publikum  - Q&A

 • Dere melder om produksjonsproblemer av pass, hva kan jeg gjøre nå?Hvis du trenger pass, kan du bestille time for å søke pass som vanlig, men vi kan på nåværende tidspunkt ikke si når du kan forvente å få passet ditt. Hvis du ikke trenger pass før sommeren, oppfordrer vi deg til å vente til høsten.
 • Når vil denne passkrisen være over?
  Det er vanskelig å si sikkert på grunn av stor usikkerhet rundt råvaresituasjonen. Basert på politiets foreløpige analyser forventer Politidirektoratet å være tilbake i en normalsituasjon ved utløpet av 2022.
 • Kan ikke ambassaden bare forlenge gyldigheten på passet til krisen er over?
  Nei, per i dag er ikke dette en mulighet for reisedokumenter. Dette vil være et komplisert tiltak som vil kunne skape vanskeligheter for den enkelte på reise. Tiltaket må også i tilfelle være forankret i EU/EØS-landene. Imidlertid jobbes det med å vurdere om det er mulig at utløpte pass aksepteres som identitetsdokument i Norge. 
 • Kan jeg vente med å fornye passet mitt/hvem kan eller bør vente med å fornye passet?
  Du kan bare reise med passet dersom det er gyldig. De fleste land utenfor EU/EØS og Sveits krever at passet er gyldig en tid (3 eller 6 måneder) etter utreise fra landet du besøker. Hvis passet ditt ikke er gyldig i perioden landet krever, kan du bli nektet innreise. Hvis du har reiseplaner, og passet nærmer seg utløpsdatoen, anbefaler vi deg å først sjekke gyldighetskravet til det landet du ønsker å reise til før du bestiller time.  Hvis du ikke har behov for å bruke passet, oppfordrer vi deg til å vente.
 • Hva gjør dere for å få ned leveringstidene?
  Vi har stor forståelse for at usikkerheten er vanskelig å forholde seg til. Politiet, som er ansvarlig for passproduksjonen i Norge, tar situasjonen på det største alvor. Politiet jobber tett sammen med leverandøren for å finne ulike tiltak for å få ned leveringstiden. 
 • Banken min sier jeg trenger pass men jeg finner ikke time. Hva gjør jeg?
  Vi anbefaler at du tar kontakt med banken din og forklarer at det kan ta tid å få pass og be om en utsettelse.
 • Hvilke råvarer er det som mangler?
  Det er generell mangel på råvarer til elektroniske komponenter og lange leveringstider på disse. Pass og ID-kort bruker chiper med særlig høy sikkerhetsgrad og må derfor spesialbestilles for Norge. I tillegg er det begrenset tilgjengelighet i markedet på plast- og papirkomponentene som brukes i dokumentene.

Les mer om dette på politiets nettsider: Pass – Politiet.no