Drop-in for å søke om pass onsdag 22. mai kl. 13-15

Pass

Ambassadens konsulatavdeling vil ha drop-in for å søke om pass den 22. mai kl. 13-15. Dersom det viser seg å være et populært tilbud vil ambassaden vurdere å ha en ytterligere dag med drop-in før sommerferien. OBS! Vi gjør oppmerksom på at vi har begrensede muligheter for å vente innendørs og at det må påberegnes en del ventetid utendørs.

I utgangspunktet vil alle som kommer innen det oppgitte tidsrommet få levere sin søknad om nytt pass, men antallet kølapper vil ha en øvre begrensning, og vi anbefaler derfor alle å heller komme tidligere enn sent i tidsrommet for drop-in. Videre gjelder det samme som ved vanlig tidsbooking: dersom du ikke har med all nødvendig dokumentasjon, tar vi ikke imot søknaden din. Alle som søker om pass må ha med et personbevis fra Skatteverket og sitt gamle pass. På ambassadens nettsider kan du lese om hva du trenger å ha med:

Pass til voksne

Pass til barn og unge

Fødested i passet
Mange har ikke fødested og fødeland registrert i det norske folkeregisteret, og dette bør rettes opp i før man søker om et nytt pass, slik at det kan fremgå i det nye passet. Les mer om dette her.

Navneendring
Har du endret navnet ditt i Sverige, må du også endre det i norsk folkeregister. Navnet må være likt i begge land før du kan søke om et nytt pass.  Les mer om dette her.

For å bestille en tid for å levere søknad om pass en annen dag finner du en oversikt over ledige tider i ambassadens bookingsystem.